Cylindrické vložky


Cylindrické vložky již dávno neplní pouze funkci ochrany objektu před vloupáním zvenčí, ale čím dál častěji se starají také o vnitřní organizaci v objektu. Cylindrické vložky kódované (elektronické vložky) nebo frézované (mechanické vložky) podle potřeby umožňují vstup do jednotlivých místností v objektu pouze oprávněným osobám. Tímto způsobem lze velmi efektivně naplánovat kompletní organizační strukturu v budově.

Cylindrické vložky a zamykací systémy již delší dobu neplní pouze úlohu zabezpečení objektu před vloupáním zvenčí, ale jsou důležitou součástí kontroly přístupu do budovy a tvoří tak základní kámen pro správnou a bezpečnou vnitřní organizační strukturu. Odpovídajícím způsobem nastavené a upravené cylindrické vložky umožňují přístup do jednotlivých místností pouze oprávněným osobám.

Winkhaus nabízí revoluční technologie přístupu a moderní kontrolní systémy, umožňující mnohem efektivnější řízení organizačních struktur v budově než dosud. Elektronické cylindrické vložky jsou ideálním řešením také pro objekty, v nichž se jejich uživatelé často mění.


Mechanické
Je velmi dobré si uvědomit, že každé, třeba i doplňkové zabezpečení dveří znesnadňuje nezvaným hostům vloupání do našeho objektu. Kvalitní bezpečnostní cylindrická vložka je ovšem zabezpečením zcela zásadním a její překonání bývá i pro zkušeného zloděje velmi náročné.


Systémové vložky


Systémy generálních a hlavních klíčů (SGHK) nacházejí uplatnění ve všech větších a sofistikovanějších projektech s hierarchickou strukturou a potřebou kontroly přístupu do budovy. Jedná se prakticky o rozsáhlejší variantu skupinového klíče, přičemž zde nadřazenou roli přejímá tzv. generální klíč, který má obvykle možnost otevírat všechny dveře v objektu. Tento systém je doplněn hlavními klíči s neomezeným přístupem do jednotlivých sekcí budovy. SGHK jsou obvykle montovány ve velkých kancelářských objektech, bankách, hotelích, nemocnicích a dalších objektech, kde je kladen velký důraz na organizační strukturu.Sériové vložky


V oblasti sériových vložek nabízíme možnosti otevírání většího počtu cylindrických vložek jedním klíčem nebo šířeji pojatý klíčový systém Master Key umožňující dodatečnou kontrolu přístupu do jednotlivých částí objektu.keyTec RPESériová bezpečnostní cylindrická vložka Winkhaus keyTec RPE je primárně určena pro privátní potřebu v domech a bytech. Podobně jako u její "systémové sestry" keyTec RPS se jedná se o inovativní systém, jehož standardní provedení odpovídá ČSN EN 1303 a všechna stavítka v tělese i válci (bubínku) jsou tedy ocelová. Zárukou velmi vysoké úrovně bezpečnosti je až 8 bočních neodpružených kolíků, tzv. "kalot", blokovací kulička a vícekrát překrytý, vyosený (tzv. paracentrický) profil klíče.

keyTec RPE je inovativní systém sériových cylindrických vložek ideálně vhodný pro rodinné domy, bytovou potřebu, malé firmy, menší obchody apod. Tento moderní systém je tvořen jednořadým 5-stavítkovým mechanismem (na každé straně, celkem tedy 10 stavítky). Hlavičky klíčů RPE jsou dostupné hned v několika barevných provedeních: černá, modrá, žlutá, červená a zelená, čímž značně zjednodušují orientaci. Klíče rovněž vynikají moderním nadčasovým designem.


Charakteristika cylindrické vložky keyTec RPE


 • Vhodná pro použití jako sériová vložka (domy, byty, menší firmy, obchody)
 • Jednořadý 5-stavítkový mechanismus s ocelovými stavítky
 • Vícekrát překrytý, vyosený, tzv. paracentrický profil
 • Až 8 oboustranných neodpružených bočních blokovacích kolíků (kalotů)
 • Dodatečné zabezpečení pomocí blokovací kuličky
 • Oboustranná zvýšená odolnost proti odvrtání v tělese i ve válci (bubínku)
 • Sériová cylindrická vložka certifikovaná NBÚ jako uzamykací systém typu 3 „SS4=3“ body
 • Sériová cylindrická vložka certifikovaná dle ČSN EN 1627 – 1630 v bezpečnostní třídě „RC4“
 • Právní ochrana: evropský patent, č. EP 1 975 350 B1 (platný do roku 2028)
 • Moderní klíč vybavený hlavičkou z odolného kompozitu

Dodací údaje


 • Široký sortiment technických provedení
 • Povrchové úpravy: N - saténový (matný) nikl, MM - matná mosaz, MP - leštěná mosaz
 • Standard DIN zub, ozubené kolečko (10 zubů) a ČSN zub na speciální objednávku
 • Standardní sériové balení obsahuje: 1 kus cylindrické vložky daného rozměru, 3 kusy "modrých" klíčů, bezpečnostní kartu, fixační šroub, návod k použití

Elektronické
Winkhaus nabízí revolučné techologie kontroly přístupu, umožňující mnohem efektivnější management přístupu do budovy než dosud. Elektronické vložky jsou dokonalým řešením pro objekty, ve kterých se často mění jejich uživatelé. Není důležité, zda přicházejí noví zaměstnanci nebo odcházejí staří, jestli se jednotlivá oddělení společnosti rozšiřují, stěhují se v rámci budovy nebo se třeba část budovy pronajímá. Elektronické způsoby umožňují velmi jednoduché přeprogramovat cylindrické vložky i klíče a zcela zreorganizovat přístupová práva.


Elektronické klíčové systémy


Tento systém neslouží pouze ke kontrole přístupu, ale rovněž registruje pohyb uživatelů a zaznamenává služby, které užívají - v kancelářích, hotelech, nemocnicích, sportovních halách, domech s pečovatelskou službou, školách a nebo třeba na letištích. Toto inteligentní řešení v sobě slučuje výhody offline i online systémů, díky čemuž je užívání daného objektu a služeb velmi komfortní, jednoduché a přehledné.


blueSmartElektronické přístupové systémy společnosti Winkhausa jsou populární již přes 10 let a to nejen v Německu, ale i na dalších evropských trzích. Na veletrzích Security byl jako jeden z posledních představen blueSmart - systém, jehož klíče jsou nositeli přístupových údajů a výměna těchto dat se čtečkami nebo elektronickými vložkami probíhá výhradně elektronicky.

Elektronický klíčový systém blueSmart společnosti Winkhaus je novou generací elektronických přístupových systémů. Umožňuje centrální řízení komplexních klíčových systémů a dálkové přenášení údajů. Vysoký uživatelský a obslužný komfort a krátký čas amortizace jsou dalšími výhodami této novátorské technologie, která nabízí řešení pro objekty různé velikosti a struktury.

Systém blueSmart nejen řídí přístup, ale rovněž registruje pohyby uživatelů a zaznamenává služby, které tito lidé užívají. Proto najde své uplatnění například v hotelích, nemocnicích, sportovních halách, domech s pečovatelskou službou, ve školách nebo třeba na letištích. Toto inteligentní řešení spojuje výhody offline i online systémů, díky čemuž je užívání objektu pohodlnější a také ekonomičtější.

blueSmart pracuje ve virtuální síti. Elektronické komponenty systému mezi sebou komunikují vzdáleně i offline, tímto způsobem získávají informace a posílají je dále. Díky tomu se údaje důležité pro práci systému aktualizují velmi rychle a jednoduše. Nositelem informací je klíč blueSmart, který je předává elektronickým vložkám během každodenního užívání. V okamžiku, kdy uživatel přiloží svůj klíč nebo ho vloží do elektronické vložky, dochází k výměně dat jako například ke změně přístupových práv do jednotlivých místností budovy, změně časového ohraničení přístupu, vytvoření protokolu o užívání dveří, komunikaci o stavu baterie a dalších údajů.

V případě, že dojde například ke ztrátě generálního klíče a nutnosti okamžitého zablokování přístupu, byla vytvořena možnost rychlého předávání informací o zablokování klíče na principu "počítačového viru". Každý klíč, který tuto informaci obdržel, ji předává vložce nebo čtečce, u které byl použit. Každá takovýmto způsobem "infikovaná" vložka nebo čtečka pak tuto informaci předává všem dalším klíčům, se kterými přijde do kontaktu, díky čemuž se informace lavinovitě rozšíří po celém objektu.

Díky předávání informací prostřednictvím virtuální sítě již není potřeba ručně programovat vložky v jednotlivých dveřích. Na centrálním počítači vloží administrátor údaje o uživatelích a jejich jednotlivých oprávněních. Všechny organizační změny lze do systému uložit během několika málo okamžiků. Kdykoliv následně lze zablokovat ztracené klíče a vložit nová přístupová schémata. Přístupová práva mohou být také časově ohraničená (například jen v rozmezí pracovní doby) a všechny příchody a odchody jsou ukládány do databáze a mohou být elektronicky kontrolovány.

Další obrovskou výhodou je velmi rychlá a jednoduchá montáž systému, jelikož nevyžaduje kabeláž jako většina současných přístupových systémů. Navíc mají elektronické vložky shodné rozměry jako tradiční mechanické cylindrické vložky mechanické. Vložky jsou vybaveny velmi výkonnými bateriemi a obsahují paměť schopnou zaznamenat posledních 2000 událostí (včetně dne a hodiny). Systém blueSmart je kompatibilní se systémy kontroly pracovní doby, poplašnými systémy, systémy energetické úspornosti i větracími systémy. Jeden systém může tvořit až 195.000 vložek nebo klíčů.


blueChipTento elektronický systém je charakteristický velkou elasticitou při přidělování přístupových práv a podstatně nižšími celkovými náklady na pořízení, než je tomu u mechanických systémů. Systém blueChip se jednoduše přizpůsobuje organizačním změnám, ztracené klíče lze snadno zablokovat anebo přeprogramovat pro užívání novým zaměstnancem. Navíc blueChip umožňuje integraci s poplašnými systémy, systémy řízení a kontroly pracovní doby nebo například komplexním systémem řízení celé budovy. Elektromechanická vložka blueChip je vhodná pro každý standardní zámek a nahrazuje mechanickou cylindrickou vložku bez nutnosti dodatečných úprav dveří.

Vložky a přístupové čtečky spolupracují s elektronickým klíčem bez nutnosti údržby a konzervace. Princip funkčnosti je identický s tradičními mechanickými cylindrickými vložkami. Napájení zajišťuje běžně dostupná lithiová baterie, která vydrží řadu let.

Komunikace mezi klíčem a vložkou je chráněna před cíleným napadením způsobem velmi dobře ověřeným v automobilovém průmyslu, pracujícím na principu imobilizéru. K ovládání systému blueChip slouží komfortní software, umožňující okamžité zablokování ztracených nebo nepotřebných klíčů a také ke změnám nebo doplnění nových přístupových práv do budovy. Každá taková korekce přístupového plánu je chráněna programem proti neautorizovaným změnám.

Technologie blueChip umožňuje časové ohraničení přístupu do budovy. S přesností 15 minut lze naplánovat přístup do jednotlivých místností na pracovní týden, svátky, víkendy: nastavit kdy, kdo a jaké dveře může otevřít a kdy má zákaz vstupu. Každý pokus o otevření dveří správným klíčem je stejně jako užití nesprávného či neoprávněného klíče registrován. V případě cylindrických vložek s funkcí registrace času je kromě toho ukládána informace o dni a hodině příchodu a odchodu.

Klíč blueChip má svůj elektronický profil i unikátní kód. Nevyžaduje konzervaci ani vlastní napájení. Transfer dat mezi klíčem a vložkou nebo čtečkou probíhá výhradně elektronicky.

Elektromechanická vložka blueChip nahrazuje mechanickou vložku a je dostupná ve všech běžných velikostech/délkách i typech (jednostranná, oboustranná, s knoflíkem apod.). Je určena pro všechny standardní zámky. Elektronický systém se nachází ve vložce, která je napájena baterií nebo může být na přání vybavena síťovým napájením. Vložku blueChip obsluhujeme obdobně jako mechanickou vložku - vložením a otočením klíče ve vložce.

Klíč blueChip lze použít také k identifikaci v systémech kontroly přístupu a registrace času. V takovémto případě je kontrolován přístupový profil klíče. V případě, že je vše v pořádku, přenosové relé posílá signál do elektroprotiplechu nebo elektrického zámku. Čtečky (dostupné v podomítkové i nadomítkové variantě) mohou pracovat samostatně nebo jako součást komplexního systému řízení budov

Každý systém blueChip je dodáván plně nakonfigurovaný. Klíčový plán je zpracován v souladu s individuální analýzou požadavků a potřeb klienta a nabízí prakticky neohraničené možnosti. Všechny klíče blueChip lze v rámci daného systému jednoduše naprogramovat. Pomocí speciálního programu lze v každém okamžiku rychle a jednoduše přidat, změnit nebo ubrat přístupová práva. Není nutné vyměňovat klíče ani vložky. To je opravdu vyjímečná vlastnost, jelikož nabízí obrovskou úsporu v případě ztráty klíčů, zejména klíčů s vysokým stupněm oprávnění, jakými jsou u mechanických systému generální a hlavní klíče. V případě mechanických systémů ztráta takového klíče nezřídka znamená i výměnu všech cylindrických vložek v budově.


Elektronická organizace přístupových práv


Také v oblasti elektronických systémů kontroly přístupu a organizace nabízí společnost Winkhaus vyjímečná a specifické řešení. Vlastní pokročilý software umožňuje administraci všech elektronických systémů bez ohledu na to, zda se jedná o klíčový systém, tzv. inteligentní kliku nebo například systém řízení pracovních časů.


blueLineJednoduchá montáž vložek a uživatelsky příjemný ovládací software jsou charakteristickými vlastnostmi systémů Winkhaus. Organizační změny lze provést několika kliknutími na centrálním počítači. V každém okamžiku lze odstranit práva nepoužívaným nebo ztraceným klíčům a vložit nová data. Lze také jednoduše časově ohraničovat přístup do jednotlivých místností budovy a v případě potřeby může být každý vstup do místnosti (a samozřejmě i odchod z ní) registrován elektronicky. Takovéto možnosti nám nabízí software blueControl, přizpůsobený individuálním potřebám klienta.

Sídlo firmy
Video


Jak změřit vložkuAkce

eMko Tábor

© 2017 • All rights reserved

Upravit předvolby Cookies